מדברים על יזמות Podcast Artwork Image
מדברים על יזמות
8 - machine learning - למה זה מעניין כל כך
October 01, 2016 ohad & bubba
מדברים על יזמות

8 - machine learning - למה זה מעניין כל כך

October 01, 2016

ohad & bubba

machine learning זה ללא כל ספק תחום חם בתעשייה כיו.
זהו הניסיון לתכנת מחשב לחשוב כמו בן אדם ובכך להגיע לאפליקציות הרבה יוצר מעניינות מהקיימות בשוק.
כאחד מהכלים לבינה מלאכותית, machine learning מונגש יותר ויותר למפתחי אפליקציות.

מה זה לימוד מכונה - 0:36
דוגמאות למימושים קיימים ללימוד מכונה - 3:42
https://goo.gl/91iaZ3
למה זה מעניין במיוחד עכשיו - 6:25
דוגמאות למימושים אפשריים ללימוד מכונה 7:40
סיכום - 10:52
machine learning זה ללא כל ספק תחום חם בתעשייה כיו.
זהו הניסיון לתכנת מחשב לחשוב כמו בן אדם ובכך להגיע לאפליקציות הרבה יוצר מעניינות מהקיימות בשוק.
כאחד מהכלים לבינה מלאכותית, machine learning מונגש יותר ויותר למפתחי אפליקציות.

מה זה לימוד מכונה - 0:36
דוגמאות למימושים קיימים ללימוד מכונה - 3:42
https://goo.gl/91iaZ3
למה זה מעניין במיוחד עכשיו - 6:25
דוגמאות למימושים אפשריים ללימוד מכונה 7:40
סיכום - 10:52
See All Episodes